Lp. Imię Nazwisko Nr pokoju Nr telefonu
wew/bezpośredni
E-mail/www
1 Antonina Adamowicz-Hummel 3505 3505 589-36-00 hummel@aps.edu.pl
2 Diana Aksamit 3530 3530 589-36-00 daksamit@aps.edu.pl
3 Danuta Al-Khamisy 3532 3532 589-36-00 dkhamisy@aps.edu.pl
4 Małgorzata Aleksandrowska --- 1059 589-36-00 maleksandrowska@aps.edu.pl
5 Anna Andrzejewska 3434 3434 589-36-00 aandrzejewska@aps.edu.pl
6 Ewa Baca 3076 3076 589-36-35 ebaca@aps.edu.pl
7 Łukasz Baka 3608 3608 225893600 lbaka@aps.edu.pl
8 Józefa Bałachowicz 3433 3433 589-36-00 baljola@aps.edu.pl
9 Stanisław Banasek --- --- --- ---
10 Natalia Banasik-Jemielniak 3614 3614 --- nbanasik@aps.edu.pl
11 Włodzimierz Banaszczyk --- 1014 589-36-00 wbanaszczyk@aps.edu.pl
12 Ewa Bankiewicz --- --- --- ---
13 Elżbieta Baran-Larecka --- --- --- ---
14 Dominika Bardzińska 3406 --- --- dbardzinska@aps.edu.pl
15 Danuta Bartczak 2073 2075 589-36-00 dbartczak@aps.edu.pl
16 Jowita Bartczak 1113 1113 589-36-00 jbartczak@aps.edu.pl
17 Rafał Bartczak 2060 2061 589-36-86 rbartczak@aps.edu.pl
18 Magdalena Bartoszak 3635 3635 225893600 mbartoszak@aps.edu.pl
19 Anna Batory-Ginda 3621 3621 --- abatory@aps.edu.pl
20 Alicja Baum 3406 3406 589-36-00 alabaum@aps.edu.pl
21 Józef Bednarek 3434 3434 589-36-00 jbednarek@aps.edu.pl
22 Natalia Bednarska 3309 22 589 36 00 wew. 3309 nbednarska@aps.edu.pl
23 Anita Biardzka-Melion --- 487-15-42 487-15-43 sarna@osiedleprzyjazn.pl
24 Monika Bielska-Łach 1219 1219 589-36-76 mbielska@aps.edu.pl
25 Agnieszka Bieńkowska 1113 1113 589-36-00 abienkowska@aps.edu.pl
26 Katarzyna Bieńkowska 3316 3316 589 36 00 katarzynabienkowska@aps.edu.pl
27 Mateusz Bieńkowski 2206 2206 5893600 mbienkowski@aps.edu.pl
28 Wiesław Bieńkuński 6209 6209 822-18-69 wbienkunski@aps.edu.pl
29 Marta Bigos --- 487-15-02 --- mbigos@aps.edu.pl
30 Ewa Bilska 3515 3515 589-36-00 ebilska@aps.edu.pl
31 Ewa Bińka --- --- --- ---
32 Lech Blinowski 2404 2404 589-36-00 lblinowski@aps.edu.pl
33 Justyna Bluszcz 3419 3419 589-36-00 jbluszcz@aps.edu.pl
34 Katarzyna Błachnio 3306 3306 589-36-20 kblachnio@aps.edu.pl
35 Anna Boćkowska --- --- --- abD181@aps.edu.pl
36 Zuzanna Bogumił 2107 2107 589 36 00 zbogumil@aps.edu.pl
37 Jolanta Boguszewska 3066 3066 589-36-00 archiwum@aps.edu.pl
38 Paweł Boguszewski 3616 3616 589-36-00 pboguszewski@aps.edu.pl
39 Bożena Boniecka --- --- --- ---
40 Paweł Boryszewski 2211 2211 589-36-69 pboryszewski@aps.edu.pl
41 Jolanta Bożyk --- --- --- jbD206@aps.edu.pl
42 Monika Brak 3076 3076 589-36-35 mbrak@aps.edu.pl
43 Piotr Brak 3066 3066 589-36-00 pbrak@aps.edu.pl
44 Paweł Bronowski 3620 3620 589-36-00 pbronowski@aps.edu.pl
45 Urszula Brulińska --- --- --- ---
46 Karol Brunejko 1052 1052 --- kbrunejko@aps.edu.pl
47 Arkadiusz Brzeski --- --- --- abD207@aps.edu.pl
48 Urszula Brzezińska --- --- --- ubD208@aps.edu.pl
49 Ilona Buczak 3076 --- --- ibuczak@aps.edu.pl
50 Adam Buczkowski 2107 2107 589-36-00 buczkowski@aps.edu.pl
51 Ewa Burska 2213 2213 589-36-68 eburska@aps.edu.pl
52 Marcin Burski 3084 3084 589-36-38 mburski@aps.edu.pl
53 Elżbieta Cepuch 3141 3141 589-36-29 ecepuch@aps.edu.pl
54 Paweł Cepuch 1211 1211 --- pcepuch@aps.edu.pl
55 Dorota Charkiewicz 2324/2325 2324 589-36-00 dcharkiewicz@aps.edu.pl
56 Anna Chmielewska 2204 2204 589 36 00 achmielewska@aps.edu.pl
57 Aleksandra Chmielnicka-Plaskota 6302 6209 822-18-69 plaskota@aps.edu.pl
58 Dominik Chojnowski --- --- --- dcD182@aps.edu.pl
59 Katarzyna Chotkowska 3424 3424 --- kchotkowska@aps.edu.pl
60 Claudia Chovgrani --- --- --- cad254@aps.edu.pl
61 Honorata Ciara 3211 3211 822-71-34 rektorat@aps.edu.pl
62 Andrzej Ciążela 3440 3440 589-36-00 aciazela@aps.edu.pl
63 Ariadna Ciążela 3414 3414 22 589 36 00 adciazela@aps.edu.pl
64 Helena Ciążela 2104 2103 589-36-00 hciazela@aps.edu.pl
65 Katarzyna Cichocka-Segiet 3518 3518 589-36-00 kcichocka@aps.edu.pl
66 Małgorzata Cichoń-Piasecka 3431 3431 589-36-00 mcichon@aps.edu.pl
67 Ewa Cieślikiewicz-Krawczyńska 3141 3141 589-36-29 ecieslikiewicz@aps.edu.pl
68 Magdalena Cieślikowska --- --- --- mcd183@aps.edu.pl
69 Marta Cobel-Tokarska 2109 2109 589-36-00 mcobel@aps.edu.pl
70 Jan Czabała 3611 3611 589-36-00 czabala@aps.edu.pl
71 Monika Czajkowska 3318 3318 22 589 36 00 mczajkowska@aps.edu.pl
72 Małgorzata Czarkowska 2204 2204 589 36 00 mczarkowska@aps.edu.pl
73 Iwona Czarnecka 3422 3422 589-36-00 iczarnecka@aps.edu.pl
74 Katarzyna Czech-Ostrowska --- --- --- kcD184@aps.edu.pl
75 Kornelia Czerwińska 3505 3505 589-36-00 kczerwinska@aps.edu.pl
76 Henryk Czubek --- --- --- ---
77 Monika Czyżewska 3417 3417 589-36-00 mczyzewska@aps.edu.pl
78 Edyta Ćwikła 3431 3431 589-36-00 ecwikla@aps.edu.pl
79 Dorota Danielewicz 3609 3609 589-36-00 ddanielewicz@aps.edu.pl
80 Iwona Danieluk 1212 1212 589-36-45 ---
81 Ewa Dąbrowa 3438 3438 589-36-00 edab@aps.edu.pl
82 Małgorzata Dąbruś --- --- --- mdabrus@aps.edu.pl
83 Urszula Depczyk --- --- --- udD209@aps.edu.pl
84 Urszula Dernowska 3436 3436 589-36-52 udernowska@aps.edu.pl
85 Agnieszka Dłużniewska 3532 3532 589-36-00 adluzniewska@aps.edu.pl
86 Kamila Dobrenko 3621 3621 589-36-00 kdobrenko@aps.edu.pl
87 Monika Dominiak-Kochanek 3635 3635 589-36-00 dominiak@aps.edu.pl
88 Anna Drabarek 2314 2314 589-36-00 adrabarek@aps.edu.pl
89 Aleksandra Drążkiewicz --- --- --- ad44725@aps.edu.pl
90 Jarema Drogowski --- --- --- jdrogowski@aps.edu.pl
91 Halina Dubczak 3614 3614 589-36-00 hdubczak@aps.edu.pl
92 Danuta Duch-Krzystoszek 2102 2102 589-36-00 dduch@aps.edu.pl
93 Ewa Duda --- --- --- edD186@aps.edu.pl
94 Magdalena Durda-Dmitruk --- --- --- mdurda@aps.edu.pl
95 Wioletta Dziarnowska 2106 2106 589-36-00 wdziarnowska@aps.edu.pl
96 Bartłomiej Dziekański 2060 2061 589-36-86 bdziekanski@aps.edu.pl
97 Danuta Emiluta-Rozya 3315 3315 589-36-22 emiluta@aps.edu.pl
98 Anna Falkowska --- --- --- afD211@aps.edu.pl
99 Alicja Fiałek 1120 1120 589-36-00 afialek@aps.edu.pl
100 Mariusz Fila 3321 3321 589-36-97 filamar@aps.edu.pl
101 Anna Firkowska-Mankiewicz 2107 2107 589-36-00 afirkowska@aps.edu.pl
102 Przemysław Florczak 3438 3438 589-36-00 pflorczak@aps.edu.pl
103 Bożena Foder 1005 1005 589-36-00 bfoder@aps.edu.pl
104 Jakub Fornalczyk 2302 23-02 --- jfornalczyk@aps.edu.pl
105 Kazimierz Frieske 2314 2314 5893600 kfrieske@aps.edu.pl
106 Aleksandra Gajda 3067 3067 589-36-00 agajda@aps.edu.pl
107 Sylwia Galanciak 3110 --- --- sgalanciak@aps.edu.pl
108 Olena Galczewska 1120 1120 589-36-00 ogalczewska@aps.edu.pl
109 Marta Galewska-Kustra 3067 3067 589-36-00 mgalewska@aps.edu.pl
110 Monika Gałkowska 3530 3530 589-36-00 mgalkowska@aps.edu.pl
111 Jarosław Gara 3440 3440 589-36-00 jgara@aps.edu.pl
112 Justyna Gasik 3510 3510 589-36-00 jgasik@aps.edu.pl
113 Małgorzata Gawron 3618 3618 589-36-57 mgawron@aps.edu.pl
114 Natalia Gawron 3424 3424 --- ngawron@aps.edu.pl
115 Magdalena Gawrych 3424 3424 --- mgawrych@aps.edu.pl
116 Agnieszka Gąstoł 3309 3309 589-36-00 agastol@aps.edu.pl
117 Joanna Giebułtowska --- --- --- jgD212@aps.edu.pl
118 Andrzej Giryński 3530 3530 589-36-00 girynski@aps.edu.pl
119 Joanna Głodkowska 3509 3509 589-36-00 jglodkowska@aps.edu.pl
120 Tomasz Głowik 3516 3515 589-36-00 tglowik@aps.edu.pl
121 Agnieszka Gniadek 3233 3233 589-36-00 agniadek@aps.edu.pl
122 Emilia Gogacz 3318 3318 589-36-00 egogacz@aps.edu.pl
123 Dorota Gołuch 3408 3408 589-36-56 dgoluch@aps.edu.pl
124 Danuta Gorajewska 3510 3510 589-36-00 d.gorajewska@aps.edu.pl
125 Agnieszka Gorzałka 2065 2065 589-36-73 agorzalka@aps.edu.pl
126 Urszula Gosk 3532 3532 589-36-00 ulagosk@aps.edu.pl
127 Andrzej Góralski 3407 --- 822-85-47 goral@aps.edu.pl
128 Anna Górecka --- --- --- ---
129 Anna Górka-Strzałkowska --- --- --- agorka@aps.edu.pl
130 Stanisław Górny --- --- --- ---
131 Alicja Górska 3124 3124 589-36-30 agorska@aps.edu.pl
132 Elżbieta Grabińska --- 1120 589-36-00 egrabinska@aps.edu.pl
133 Elżbieta Grabowska 3406 3406 589-36-00 egrabowska@aps.edu.pl
134 Jacek Gralewski 3067 3067 589-36-00 jgralewski@aps.edu.pl
135 Anna Gregorek --- --- --- agD213@aps.edu.pl
136 Anna Grochowska --- --- --- agD214@aps.edu.pl
137 Grażyna Grochulska --- --- --- ---
138 Mateusz Grodecki 2109 2111 5893600 mgrodecki@aps.edu.pl
139 Ewa Grudziewska 2211 2211 589-36-00 egrudziewska@aps.edu.pl
140 Edyta Gruszczyk-Kolczyńska --- 3308 589-36-20 egruszczyk@aps.edu.pl
141 Helena Grzegołowska-Klarkowska 3621 3621 589-36-00 hgrzegolowska@aps.edu.pl
142 Marlena Grzelak-Klus 3438 3438 589-36-00 lenag@aps.edu.pl
143 Piotr Grzybowski 3234 3234 419-17-34 pg@aps.edu.pl
144 Grzegorz Gwiazda --- --- --- ggwiazda@aps.edu.pl
145 Wanda Hajnicz 3519 3519 589-36-00 whajnicz@aps.edu.pl
146 Ewa Hamerszmit 3621 3621 225893600 emlozniak@aps.edu.pl
147 Krystyna Handel 3076 3076 589-36-35 khandel@aps.edu.pl
148 Elwira Haszcz-Wardziak 3529 3529 589-36-00 ehaszcz@aps.edu.pl
149 Krystyna Heland-Kurzak --- --- --- kheland@aps.edu.pl
150 Błażej Helie 3414 3414 22 589-36-00 bhelie@aps.edu.pl
151 Grażyna Hennel 3309 3309 22 589 36 00 ghennel@aps.edu.pl
152 Beata Hintze 3424 3609 589-36-00 bhintze@aps.edu.pl
153 Anna Hryniewicka 3609 3609 589-36-00 hryniew@aps.edu.pl
154 Małgorzata Hryńków --- 3147~3146 589-36-28~33 mhrynkow@aps.edu.pl
155 Hubert Iwanicki 3515 3515 589-36-00 hiwanicki@aps.edu.pl
156 Ewa Iwaniec 3233 3233 589-36-00 eiwaniec@aps.edu.pl
157 Jolanta Iwaszko --- --- 666-33-47 ---
158 Michalina Izert --- --- --- mizert@aps.edu.pl
159 Małgorzata Jabłonowska 3406 3406 589-36-00 gosiak@aps.edu.pl
160 Karolina Jabłońska 3406 --- --- kjablonska@aps.edu.pl
161 Ewa Jakimowska 3406 3406 589-36-00 ejakimowska@aps.edu.pl
162 Paweł Jakowlew 6111 6112 419-18-01 pjakowlew@aps.edu.pl
163 Jolanta Jamiołkowska 1212 1212 589-36-45 jjamiolkowska@aps.edu.pl
164 Jolanta Jancewicz --- --- --- jjD242@aps.edu.pl
165 Dorota Jankowska 3110 3110 589-36-00 djankowska@aps.edu.pl
166 Dorota Jankowska 3067 3067 589-36-00 ddziedziewicz@aps.edu.pl
167 Maria Jankowska 3635 3635 589-36-00 mjankowska@aps.edu.pl
168 Magdalena Janota-Bzowska 6209 6209 822-18-69 mbzowska@aps.edu.pl
169 Jarosław Janowski 2106 3064, w. 2106 589-36-78, 589 36 00 jjanowski@aps.edu.pl
170 Dorota Jasielska 3608 3608 --- djasielska@aps.edu.pl
171 Zenon Jasiński --- 3055 589-36-00 ---
172 Aleksandra Jastrzębowska - Jasińska --- --- --- ajD234@aps.edu.pl
173 Zuzanna Jastrzębska-Krajewska 3318 3317 22 589 36 00 zjastrzebska@aps.edu.pl
174 Ilona Jaworska --- 1059 589-36-00 ij@aps.edu.pl
175 Joanna Jaworska --- --- --- jjD215@aps.edu.pl
176 Paweł Jaworski --- --- --- pjaworski@aps.edu.pl
177 Agnieszka Jedlińska 3316 3316 589-36-00 awozniak@aps.edu.pl
178 Aneta Jegier 3309 3309 589-36-00 ajegier@aps.edu.pl
179 Jan Jelinek 3309 3309 589-36-00 jajelinek@aps.edu.pl
180 Irena Jelonkiewicz-Sterianos 1111 1111 1110 ijelonkiewicz@aps.edu.pl
181 Urszula Jeruszka 3418 --- --- ujeruszka@aps.edu.pl
182 Bogumiła Jędrzejowska-Ulrych 1120 1120 589-36-00 bulrych@aps.edu.pl
183 Patrycja Jurkiewicz 2408 2408 589-36-00 pjurkiewicz@aps.edu.pl
184 Stanisława Kadulska 1117 1117 589-36-00 kadulska@op.pl
185 Sylwia Kalinowska 3517 3517 589-36-00 skalinowska@aps.edu.pl
186 Małgorzata Kamińska 3221 3220 589-36-40 mkaminska@aps.edu.pl
187 Paulina Kamińska --- --- --- pk52544@aps.edu.pl
188 Tatiana Kanasz 2107 2107 589-36-00 tkanash@aps.edu.pl
189 Aleksandra Karwowska 3317 3317 589-36-00 ajakobiak@aps.edu.pl
190 Katarzyna Kasperkiewicz-Morlewska 1005 --- --- kkasperkiewicz@aps.edu.pl
191 Ewa Kaszuba 2076 --- --- ekaszuba@aps.edu.pl
192 Wiesława Kazimierska --- --- --- ---
193 Izabela Kaźmierczak 3608 3608 --- ikazmierczak@aps.edu.pl
194 Piotr Kądziela 2057 2057 589-36-42 pkadziela@aps.edu.pl
195 Małgorzata Kierzkowska 3318 3318 22 589-36-00 mkierzkowska@aps.edu.pl
196 Maria Kiesner --- 6209 822-18-69 mkiesner@aps.edu.pl
197 Sylwia Kluczyńska 3623 3623 589-36-00 skluczynska@aps.edu.pl
198 Janusz Kłoniecki --- --- --- jkloniecki@aps.edu.pl
199 Michał Knittel --- --- --- mknittel@aps.edu.pl
200 Marlena Kobus 1117 1124 589-36-17 mkobus@aps.edu.pl
201 Krzysztof Kochanowski 2060 2062 589-36-36 kk@aps.edu.pl
202 Paweł Kołtuniak --- --- --- ---
203 Radosława Kompowska-Marek --- --- --- rkp11703@aps.edu.pl
204 Agnieszka Konieczna 3518 3518 589-36-00 akonieczna@aps.edu.pl
205 Iwona Konieczna 3530 3530 589-36-00 ikonieczna@aps.edu.pl
206 Maria Konieczna 3144 3144 589-36-27 mkonieczna@aps.edu.pl
207 Karolina Konopka 3608 3608 589-36-00 kkonopka@aps.edu.pl
208 Katarzyna Korbecka 3406 3406 589-36-00 korbecka@aps.edu.pl
209 Jarosław Korczak 3436 3436 589-36-00 jkorczak@aps.edu.pl
210 Adamina Korwin-Szymanowska 3414 3414 22 589-36-00 akorwin@aps.edu.pl
211 Arkadiusz Korycki 2206 589 36 00 2206 akorycki@aps.edu.pl
212 Agnieszka Kos 2209 2209 5893600 akos@aps.edu.pl
213 Bernadetta Kosewska 3532 3532 589-36-00 bweclawik@aps.edu.pl
214 Irena Kotańska --- 3147~3146 589-36-28~33 ikotanska@aps.edu.pl
215 Oksana Kotormus --- --- --- ok53615@aps.edu.pl
216 Barbara Kowalczyk 3418 3418 589-36-00 bkowalczyk@aps.edu.pl
217 Łukasz Kowalczyk 3317 3317 589 36 00 lkowalczyk@aps.edu.pl
218 Waldemar Kowalczyk --- --- --- ---
219 Arkadiusz Kowalski --- --- --- ---
220 Marian Kozikowski 2063 2068 589-36-71 mkozikowski@aps.edu.pl
221 Krzysztof Kozina 3221 3221 589-36-15 kkozina@aps.edu.pl
222 Robert Kozłowski --- 2324~2004 589-36-00 rkozlowski@aps.edu.pl
223 Dorota Kożuchowska 1120 --- --- dkozuchowska@aps.edu.pl
224 Mirosław Kółkiewicz --- 1014 589-36-00 ---
225 Marta Krasuska-Betiuk 3431 3431 589-36-00 mbkar@aps.edu.pl
226 Bartłomiej Kraszewski 3084 3084 589-36-38 bkraszewski@asp.edu.pl
227 Anna Kruk 2206 2206 589-36-00 akruk@aps.edu.pl
228 Katarzyna Kruś-Kubaszewska 3530 3530 5893600 kkrus@aps.edu.pl
229 Izabella Kucharczyk 3532 3532 --- ikucharczyk@aps.edu.pl
230 Bożena Kucharska 2073 2073 589-36-00 bkucharska@aps.edu.pl
231 Mateusz Kucz 2104 2104 589 36 00 mkucz@aps.edu.pl
232 Jadwiga Kuczuk --- --- --- ---
233 Małgorzata Kudła 2324/2325 --- --- mkudla@aps.edu.pl
234 Jacek Kulbaka 3422 3422 589-36-00 jkulbaka@aps.edu.pl
235 Ewa Kulesza 3519 3519 589-36-00 ekulesza@aps.edu.pl
236 Marta Kulesza 3411 3411 589-36-00 mkulesza@aps.edu.pl
237 Stanisława Kulpa --- 3059 589-36-00 skulpa@aps.edu.pl
238 Monika Kupiec 3431 3431 22 589 36 00 mkupiec@aps.edu.pl
239 Małgorzata Kupisiewicz 3529 3529 589-36-00 mkupisiewicz@aps.edu.pl
240 Kamil Kuracki 3532 3532 --- kkuracki@aps.edu.pl
241 Piotr Kurek --- --- --- ---
242 Sergo Kuruliszwili 3406 3406 589-36-00 sergo@aps.edu.pl
243 Elżbieta Kuśmierz --- 1052 589-36-00 ekusmierz@aps.edu.pl
244 Konrad Kuźma --- --- --- kkuzma@aps.edu.pl
245 Beata Kwiatkowska 1050 1050 589-36-55 bkwiatkowska@aps.edu.pl
246 Agnieszka Kwiatkowska-Zwolan --- 1005 589-36-00 azwolan@aps.edu.pl
247 Michał Kwiatkowski 3411 3411 589-36-00 mkwiatkowski@aps.edu.pl
248 Stefan Kwiatkowski 3212 3211 822-71-34 skwiatkowski@aps.edu.pl
249 Jarosława Lach 3319 3319 589-36-00 jlach@aps.edu.pl
250 Bożena Lechowska --- --- --- ---
251 Barbara Lejzerowicz-Zajączkowska 3510 3510 589-36-00 blejzerowicz@aps.edu.pl
252 Beata Leska --- --- --- blD237@aps.edu.pl
253 Ewa Lewandowska 3431 3431 589-36-00 ewalew@aps.edu.pl
254 Marta Lewandowska 3529 --- --- mmatasek@aps.edu.pl
255 Ewa Lewandowska-Tarasiuk 1005 1005 589-36-00 etarasiuk@aps.edu.pl
256 Dorota Lipiec 3316 3316 589-36-00 dlipiec@aps.edu.pl
257 Aneta Lipińska 2069 2069 589-36-51 alipinska@aps.edu.pl
258 Sylwia Lipska 3076 3076 589-36-35 slipska@aps.edu.pl
259 Gabriela Lorens 3317 3317 589-36-00 glorens@aps.edu.pl
260 Beata Lubawska-Dornowska --- --- --- blubawska@aps.edu.pl
261 Wanda Lubińska --- --- --- ---
262 Janusz Łagowski --- --- 487-15-01 janusz.lagowski@osiedleprzyjazn.pl
263 Jan Łaszczyk 3327 3327 --- laszczyk@aps.edu.pl
264 Joanna Łukasiewicz-Wieleba 3406 3406 589-36-00 jlukasiewicz@aps.edu.pl
265 Magdalena Łukasik --- --- --- ---
266 Katarzyna Łukaszewska 2104 2104 589 36 00 klukaszewska@aps.edu.pl
267 Marta Łukaszewska 2306/2307 2306 589-36-00 mlukaszewska@aps.edu.pl
268 Klaudia Majewska 3530 3530 589-36-00 kmajewska@aps.edu.pl
269 Anna Makaruk 3406 3406 589-36-00 stanczyk@aps.edu.pl
270 Michał Malczewski --- --- --- ---
271 Maryla Malewicz-Sawicka 3424 3424 589-36-00 msawicka@aps.edu.pl
272 Ludwik Malinowski 1214 1214 589-36-00 lmalinowski@aps.edu.pl
273 Zbigniew Małysz --- --- --- z.malysz@gmail.com
274 Barbara Marcinkowska 3236 3236 589-36-23 marcinkowska@aps.edu.pl
275 Hanna Marczak --- 487-15-01 --- sekretariat@osiedleprzyjazn.pl
276 Joanna Marek-Banach 1212 1212 --- jmarek@aps.edu.pl
277 Hanna Markiewicz 3420 3420 589-36-00 hmarkiewicz@aps.edu.pl
278 Dawid Marszałek --- --- --- dmD230@aps.edu.pl
279 Monika Masłoń --- --- --- mmaslon@aps.edu.pl
280 Sebastian Masłowiecki 2060 2064 589-36-37 sm@aps.edu.pl
281 Ilona Matysiak 2113 2113 589-36-00 imatysiak@aps.edu.pl
282 Elżbieta Mazur --- 487-15-32 487-15-33 rogas@osiedleprzyjazn.pl
283 Tadeusz Mazurczak 3616 3616 589-36-00 tmazurczak@aps.edu.pl
284 Aleksandra Mazurek 3510 3510 589-36-00 amazurek@aps.edu.pl
285 Aneta Mazurkiewicz 1211 12-11 --- amazurkiewicz@aps.edu.pl
286 Jerzy Medeński 2404 2404 589-36-00 obrona@aps.edu.pl
287 Justyna Melonowska 3635 3635 589-36-00 jmelonowska@aps.edu.pl
288 Agata Mężyk 3316 3316 589-36-00 amezyk@aps.edu.pl
289 Milena Miałkowska-Kozaryna 3516 --- --- mmialkowska@aps.edu.pl
290 Halina Michalska --- --- --- ---
291 Jarosław Michalski 2408 2408 589-36-52 jarecki@aps.edu.pl
292 Beata Mierzejewska 3140 3140 589-36-66 bmierzejewska@aps.edu.pl
293 Halina Mięsak --- 487-15-12 487-15-13 ---
294 Anna Mikler-Chwastek 3309 3309 589-36-00 amiklerchwastek@aps.edu.pl
295 Marta Mikołajczyk 2211 2211 589-36-00 mmikolajczyk@aps.edu.pl
296 Kamila Miler-Zdanowska 3505 3505 589-36-00 kmiler@aps.edu.pl
297 Bogusław Milerski 3440 3440 589-36-00 milerski@aps.edu.pl
298 Małgorzata Minchberg --- --- --- mmD192@aps.edu.pl
299 Agnieszka Mirkowicz 2405 2405 589-36-75 amirkowicz@aps.edu.pl
300 Kamil Miszewski 3516 3516 589-36-00 kmiszewski@aps.edu.pl
301 Ewelina Młynarczyk-Karabin 3530 3530 589-36-00 emlynarczyk@aps.edu.pl
302 Joanna Moleda 3516 3516 589-36-00 jmoleda@aps.edu.pl
303 Marta Mościcka 2324/2325 2324 --- mmoscicka@aps.edu.pl
304 Barbara Mroczkowska 1110 1110 589-36-99 bmroczkowska@aps.edu.pl
305 Grzegorz Mroczkowski --- 6209 822-18-69 gmroczkowski@aps.edu.pl
306 Monika Myrcha --- --- --- mm47146@aps.edu.pl
307 Zuzanna Narkun --- --- --- znD245@aps.edu.pl
308 Małgorzata Narojczyk 2073 2074 589-36-00 mnarojczyk@aps.edu.pl
309 Wiesława Nasierowska --- 2058 589-36-63 wienas@aps.edu.pl
310 Katarzyna Nawrocka 3516 3516 589-36-00 knarwocka@aps.edu.pl
311 Anna Netrowska 3222 3222 589-36-00 anetrowska@aps.edu.pl
312 Barbara Nowak 1050 1050 589-36-55 bnowak@aps.edu.pl
313 Małgorzata Nowak --- --- --- mnD229@aps.edu.pl
314 Karolina Nowak-Stańczyk --- --- --- knowak@aps.edu.pl
315 Elżbieta Nowicka 3140 3140 589-36-66 enowicka@aps.edu.pl
316 Anna Nowicka-Skóra 3515 3515 589-36-00 anowicka@aps.edu.pl
317 Beata Obrębska 6111 6112 589-36-98 bobrebska@aps.edu.pl
318 Kinga Ochnio 3076 3076 589-36-35 kochnio@aps.edu.pl
319 Ewa Odachowska 3609 3609 --- eodachowska@aps.edu.pl
320 Anna Odrowąż-Coates 3411 3411 589-36-00 acoates@aps.edu.pl
321 Katarzyna Odyniec --- --- --- koD220@aps.edu.pl
322 Renata Olbryś 1099 1099 589-36-98 rolbrys@aps.edu.pl
323 Agnieszka Olechowska 3431 3431 589-36-00 aolech@aps.edu.pl
324 Jacek Oleksiewicz --- --- --- ---
325 Iwona Omelańczuk 3518 3518 5893600 iomelanczuk@aps.edu.pl
326 Hubert Oręziak --- --- --- ho51625@aps.edu.pl
327 Mirosław Orlik --- --- --- ---
328 Monika Ostaszewska --- --- --- ---
329 Magdalena Ostolska 1005 1005 589-36-00 mostolska@aps.edu.pl
330 Daniel Ostrowski --- 1002 589-36-00 ---
331 Barbara Owczarczyk --- 3008 --- ---
332 Emilia Ozga --- --- --- eoD238@aps.edu.pl
333 Yves Pagani 3234 3234 419-17-34 ypagani@aps.edu.pl
334 Tadeusz Panecki 2208 2208 589-36-00 tpanecki@aps.edu.pl
335 Małgorzata Paplińska 3505 3505 589-36-00 mpaplinska@aps.edu.pl
336 Elżbieta Paradowska 3521 3521 589-36-00 eparadowska@aps.edu.pl
337 Katarzyna Pardej 3431 3431 589-36-00 kpardej@aps.edu.pl
338 Stefan Paruch --- 6209 822-18-69 sparuch@aps.edu.pl
339 Jolanta Parzęcka --- 1059 589-36-00 jparzecka@aps.edu.pl
340 Barbara Pasamonik 2102 2102 589-36-00 pasamon@aps.edu.pl
341 Elżbieta Pasek --- --- --- ---
342 Konrad Pasikowski --- --- --- kpD221@aps.edu.pl
343 Elżbieta Paszkowska --- 1082~0000 589-36-00 ---
344 Iwona Patejuk-Mazurek 3510 --- --- ipatejuk@aps.edu.pl
345 Agnieszka Pawlak 3414 3414 22 589-36-00 agnpawl@aps.edu.pl
346 Andrzej Pawłowski 3084 3081 419-17-81 apawlowski@aps.edu.pl
347 Danuta Pazura --- 3124 --- dpazura@aps.edu.pl
348 Marta Pągowska 3510 3510 589-36-00 mpagowska@aps.edu.pl
349 Anna Perkowska-Klejman 3411 3411 589-36-00 aperkowska@aps.edu.pl
350 Alicja Pęczyk 2071 2071 589-36-00 apeczyk@aps.edu.pl
351 Agnieszka Piechowicz 3318 3317 22 589 36 00 apiechowicz@aps.edu.pl
352 Andrzej Piechowicz --- --- --- ---
353 Alina Piekarska --- --- --- apiekarska@aps.edu.pl
354 Maria Pielichowska 3414 3414 22 589-36-00 mpielichowska@aps.edu.pl
355 Adam Pietruszka 1007 --- --- apietruszka@aps.edu.pl
356 Barbara Pilipczuk 3406 3406 589-36-00 bpilipczuk@aps.edu.pl
357 Anna Piłat --- --- --- apilat@aps.edu.pl
358 Radosław Piotrowicz 3530 3530 589-36-00 rpiotrowicz@aps.edu.pl
359 Tomasz Piotrowski 2403 2403 589-36-74 tpiotrowski@aps.edu.pl
360 Rafał Piwowarski 3417 3417 --- rpiwowarski@aps.edu.pl
361 Daniel Plaskota --- --- --- ---
362 Anna Pokrzywa 2113 2113 589 36 00 apokrzywa@aps.edu.pl
363 Wojciech Polak 3065 3063 589-36-41 wpolak@aps.edu.pl
364 Magdalena Poraj-Weder 3635 3635 --- mporaj@aps.edu.pl
365 Marta Porembska 3516 3516 589-36-00 mporembska@aps.edu.pl
366 Irena Pospiszyl 3516 3516 --- ipospiszyl@aps.edu.pl
367 Sławomir Postek 3614 3614 --- spostek@aps.edu.pl
368 Joanna Potęga 2308 2308 589-36-00 jpotega@aps.edu.pl
369 Karol Poznański 3420 3420 589-36-00 kpoznans@aps.edu.pl
370 Jolanta Prasek 3123 3123 589-36-31 jprasek2@aps.edu.pl
371 Magda Prokopczuk 2109 2109 589-36-00 mprokopczuk@aps.edu.pl
372 Katarzyna Prot-Klinger 3611 3611 589-36-00 kprot@aps.edu.pl
373 Bożena Protasewicz --- 1099 589-36-00 bprotasewicz@aps.edu.pl
374 Anna Prożych 3529 3529 589-36-00 aprozych@aps.edu.pl
375 Tomasz Prusiński 3621 3621 --- tprusinski@aps.edu.pl
376 Błażej Przybylski 3319 3319 --- bprzybylski@aps.edu.pl
377 Stefan Przybylski 1088 1088 659-74-76 drstefan@aps.edu.pl
378 Paulina Pyl 3008 --- --- ---
379 Grzegorz Pyszczek 2206 2206 589-36-00 gpyszczek@aps.edu.pl
380 Przemysław Radwański --- 6111 419-18-04 przemko@aps.edu.pl
381 Ryszard Radzik 2109 2109 589-36-00 rradzik@aps.edu.pl
382 Teresa Radzikowska --- --- --- ---
383 Mateusz Radzki 2106 2106 589 36 00 mradzki@aps.edu.pl
384 Joanna Rajchert 3608 3608 3608 jrajchert@aps.edu.pl
385 Beata Rajter --- --- --- brD231@aps.edu.pl
386 Łukasz Rąb 2104 2104 589 36 00 lrab@aps.edu.pl
387 Agnieszka Rączka 1120 1120 589-36-00 araczka@aps.edu.pl
388 Monika Rebizant --- --- --- mgoral@aps.edu.pl
389 Beata Rek --- 2307~2312 589-36-00 brek@aps.edu.pl
390 Beata Rola 3309 22 589 36 00 wew. 3309 brola@aps.edu.pl
391 Filip Rola 3623 3623 --- frola@aps.edu.pl
392 Jarosław Rola 3241 3241 589-36-23 rola@aps.edu.pl
393 Miłosz Romaniuk 3406 3406 --- mromaniuk@aps.edu.pl
394 Piotr Rosół 2104 2104/2103 589 36 00 prosol@aps.edu.pl
395 Magdalena Roszak --- --- --- mrD244@aps.edu.pl
396 Magdalena Rowicka 3614 3614 --- mrowicka@aps.edu.pl
397 Krzysztof Rowiński --- 2054 589-36-00 ---
398 Krystyna Rozmysłowicz 1114 1114 589-36-62 krozmyslowicz@aps.edu.pl
399 Daniel Rumiancew --- --- --- drumiancew@aps.edu.pl
400 Urszula Runowska --- --- --- urunowska@aps.edu.pl
401 Marta Rutkowska 3608 3608 --- mrutkowska@aps.edu.pl
402 Jacek Rybarczyk 2057 2057 589-36-42 jrybarczyk@aps.edu.pl
403 Jolanta Rybińska --- --- --- jrD247@aps.edu.pl
404 Elżbieta Ryciak --- --- --- ---
405 Grażyna Rykaczewska --- --- --- ---
406 Roman Rykaczewski --- --- --- ---
407 Tomasz Sadlej --- 1005 589-36-00 tsadlej@aps.edu.pl
408 Katarzyna Sajnog 1117 1117 589-36-16 ksajnog@aps.edu.pl
409 Krzysztof Sajnog 1 --- 487-15-26 krsajnog@aps.edu.pl
410 Irena Samulska --- 3507 589-36-58 isamulska@aps.edu.pl
411 Monika Sawicka 3239 3239 589-36-23 monikasawicka@aps.edu.pl
412 Michał Sawicki 2060 2060 589-36-60 msawicki@aps.edu.pl
413 Mieczysław Sędzicki 2209 2209 589-36-00 msedzicki@aps.edu.pl
414 Marcin Sękowski 3623 3623 225893600 msekowski@aps.edu.pl
415 Agnieszka Siedler 3609 3609 225893600 asiedler@aps.edu.pl
416 Renata Siemieńska-Żochowska 2215 2215 589 36 00 rsiemienska@aps.edu.pl
417 Edyta Sieradzka --- 31-41 --- esieradzka@aps.edu.pl
418 Jan Sikora 3419 3419 --- jsikora@aps.edu.pl
419 Kasper Sipowicz 3510 --- --- ksipowicz@aps.edu.pl
420 Marek Siwicki --- --- --- msiwicki@aps.edu.pl
421 Karolina Skarbek 3318 3318 589-36-00 kskarbek@aps.edu.pl
422 Aleksandra Skibińska --- --- --- as47263@aps.edu.pl
423 Justyna Skolimowska 3616 3616 589-36-00 jskolimowska@aps.edu.pl
424 Anna Skomorucha 1114 1114 589-36-62 askomorucha@aps.edu.pl
425 Ewa Skrzyniarz 1211 1211 589-36-64 eskrzyniarz@aps.edu.pl
426 Jolanta Skubisz --- --- --- jsD197@aps.edu.pl
427 Anna Skwarka --- --- --- asD198@aps.edu.pl
428 Grażyna Smakulska 1120 1120 589-36-00 gsmakulska@aps.edu.pl
429 Katarzyna Smolińska 3530 3530 589-36-00 ksmolinska@aps.edu.pl
430 Barbara Smolińska-Theiss 3411 3411 589-36-00 btheiss@aps.edu.pl
431 Jan Sobieraj --- --- --- ---
432 Adam Solak 3419 3419 --- asolak@aps.edu.pl
433 Hubert Sopiński --- --- --- ---
434 Iwona Stachowska 2104 2104 5893600 istachowska@aps.edu.pl
435 Patrycja Stachula 1114 1114 589-36-62 pstachula@aps.edu.pl
436 Andrzej Stadnicki 1007 1007 --- astadnicki@aps.edu.pl
437 Katarzyna Stanek 2209 5893600 2209 kstanek@aps.edu.pl
438 Anna Staniaszek 3507 3507 589-36-58 astaniaszek@aps.edu.pl
439 Magdalena Stankowska 2204 2204 589 36 00 mstankowska@aps.edu.pl
440 Joanna Stasiak --- 6502, 6209 589-36-00 jstasiak@aps.edu.pl
441 Małgorzata Stawska 3621 3621 589-36-00 mstawska@aps.edu.pl
442 Agnieszka Stolarz 2057 2056 589-36-93 astolarz@aps.edu.pl
443 Ewa Stolińska-Sidwa 1051 1051 589-36-50 esidwa@aps.edu.pl
444 Elżbieta Strutyńska 3438 3438 --- estrutynska@aps.edu.pl
445 Małgorzata Sumka --- --- --- ---
446 Monika Surdej 3530 3530 --- mradomska@aps.edu.pl
447 Jerzy Swent --- --- --- ---
448 Violetta Szałańska --- --- --- ---
449 Piotr Szczec 3081 3081 419-17-81 pszczec@aps.edu.pl
450 Karolina Szczerbakowska-Biniszewska --- --- --- ksD202@aps.edu.pl
451 Bernadeta Szczupał 3521 3521 589-36-00 bszczupal@aps.edu.pl
452 Jerzy Szeląg --- --- --- ---
453 Agnieszka Szewczyk 2057 2056 589-36-93 aszewczyk@aps.edu.pl
454 Elżbieta Szlak --- --- --- ---
455 Franciszek Szlosek 3410 3410 589-36-44 fszlosek@aps.edu.pl
456 Stanisław Szmagalski 2208 2208 589-36-00 jszmagalski@aps.edu.pl
457 Katarzyna Szolc --- --- --- ksp12582@aps.edu.pl
458 Katarzyna Szostakowska --- --- --- kszostakowska@aps.edu.pl
459 Magdalena Szpak --- --- --- mszpak@aps.edu.pl
460 Mariusz Szperkiewicz --- --- --- ---
461 Michał Szulawski 3608 3608 589-36-00 mszulawski@aps.edu.pl
462 Robert Szuler --- --- --- ---
463 Beata Szurowska 2408 2408 589-36-00 bszurowska@aps.edu.pl
464 Elżbieta Szymanowska --- --- --- ---
465 Danuta Szymańska --- --- --- ---
466 Mirosław Szymański 3436 3436 --- mszymanski@aps.edu.pl
467 Mirosław Szymański 3319 3319 --- mjszymanski@aps.edu.pl
468 Marek Szypszak --- 487-15-21 --- administracja@osiedleprzyjazn.pl
469 Sylwester Szypszak --- --- --- ---
470 Dawid Ścigała 3614 3614 --- dscigala@aps.edu.pl
471 Bogusław Śliwerski 3440 3440 589-36-00 bsliwerski@aps.edu.pl
472 Sławomir Śniatkowski 3315 3315 589-36-22 ssniatkowski@aps.edu.pl
473 Danuta Śpiewak 2067 2067 --- dspiewak@aps.edu.pl
474 Magdalena Świercz-Wojteczek --- 6209 589-36-00, 822-18-69 mswiercz@aps.edu.pl
475 Maciej Tanaś 3106 --- --- mtanas@aps.edu.pl
476 Ewa Tarnowska --- --- --- ---
477 Tomasz Telep 2206 2206 589 36 00 ttelep@aps.edu.pl
478 Danuta Tereszczuk --- --- --- ---
479 Wiesław Theiss 3319 --- --- wtheiss@aps.edu.pl
480 Aleksandra Tłuściak-Deliowska 3436 3436 --- adeliowska@aps.edu.pl
481 Piotr Toczyski 2107 2107 589-36-00 ptoczyski@aps.edu.pl
482 Elżbieta Tomasik 2065 2065 589-36-73 etomasik@aps.edu.pl
483 Izabela Tonkiel --- --- --- itD249@aps.edu.pl
484 Dorota Trefoń-Bykowska 1120 1120 589-36--00 dtrefon@aps.edu.pl
485 Anna Treger 1120 1120 589-36-00 atreger@aps.edu.pl
486 Bronisław Treger 2314 2314 589-36-00 brontre@aps.edu.pl
487 Barbara Trochimiak 3521 3521 589-36-00 btrochimiak@aps.edu.pl
488 Maria Trzcińska-Król 3406 3406 589-36-00 maria@aps.edu.pl
489 Alfred Tuci --- --- --- atD248@aps.edu.pl
490 Ligia Tuszyńska 3414 3414 22 589-36-00 ltuszynska@aps.edu.pl
491 Włodzimierz Tyburski 2104 2103 589-36-00 wtyburski@aps.edu.pl
492 Danuta Uryga 3417 3417 589-36-00 duryga@aps.edu.pl
493 Anna Walasek-Bojanowska 3222 3222 589-36-15 awalasek@aps.edu.pl
494 Dominika Walczak 2113 2113 589-36-00 dwalczak@aps.edu.pl
495 Grażyna Walczak 3530 3530 589-36-00 grawal@aps.edu.pl
496 Małgorzata Walkiewicz-Krutak 3505 3505 589-36-00 mwalk@aps.edu.pl
497 Magdalena Wałachowska 3521 3521 589-36-00 mwalachowska@aps.edu.pl
498 Zbigniew Wałaszewski --- --- 589-36-00 zw@aps.edu.pl
499 Alina Wałowyna --- --- --- awD224@aps.edu.pl
500 Ewa Wapiennik-Kuczbajska 3530 3530 589-36-00 wapiennik@aps.edu.pl
501 Teresa Warnawin --- 2307~2312 589-36-00 twarnawin@aps.edu.pl
502 Jakub Wasiak --- --- --- jwD225@aps.edu.pl
503 Barbara Weigl 3635 3635 589-36-00 bweigl@aps.edu.pl
504 Anna Weiss --- --- --- awD227@aps.edu.pl
505 Maria Weker 3609 3609 --- mweker@aps.edu.pl
506 Maja Wenderlich-Pintal 3318 3318 589-36-00 menderlich@aps.edu.pl
507 Ewa Weremczuk --- --- --- eweremczuk@aps.edu.pl
508 Katarzyna Wereszka 3529 3529 589-36-00 kwereszka@aps.edu.pl
509 Marta Wiatr 3411 3411 589-36-00 mwiatr@aps.edu.pl
510 Artur Wiek --- --- --- ---
511 Marzena Wieliniec 3141 3141 589-36-29 mwieliniec@aps.edu.pl
512 Anna Więcek-Durańska 3424 3424 --- awiecek@aps.edu.pl
513 Izabela Więcek-Poborczyk 3317 3317 589-36-00 iwiecek@aps.edu.pl
514 Ewa Wild --- 3147/3146 589-36-28/33 ewild@aps.edu.pl
515 Krzysztof Winnicki --- --- --- kwinnicki@aps.edu.pl
516 Beata Wiśniewska 1120 1120 589-36-00 bwisniewska@aps.edu.pl
517 Dominika Wiśniewska 3609 3609 589-36-00 dwisniewska@aps.edu.pl
518 Ewa Wiśniewska 3067 3067 589-36-00 ewawisniewska@aps.edu.pl
519 Jolanta Wiśniewska 3419 3419 589-36-00 jwisniewska@aps.edu.pl
520 Justyna Wiśniewska 3406 3406 589-36-00 wisniewska@aps.edu.pl
521 Ewa Witkowska 3620 3620 589-36-00 ewitkowska@aps.edu.pl
522 Anna Witkowska-Tomaszewska 3431 3431 5893600 awitkowska@aps.edu.pl
523 Anna Wnorowska 3065 3065 589-36-06 awnorowska@aps.edu.pl
524 Marcin Wochyń 3224/3226 3224 419-17-26 mwochyn@aps.edu.pl
525 Katarzyna Wojciechowska 3108 3108 589-36-26 kwojciechowska@aps.edu.pl
526 Łukasz Wojciechowski 3614 3614 589-36-00 lwojciechowski@aps.edu.pl
527 Mariusz Wojciechowski 2063 2063 589-36-43 mwojciechowski@aps.edu.pl
528 Elżbieta Wojcieska --- --- --- ---
529 Dorota Wojewódzka 3529 3529 589-36-00 dwojewodzka@aps.edu.pl
530 Joanna Wojtowicz 2303 2303 589-36-03 jwojtowicz@aps.edu.pl
531 Mariola Wolan-Nowakowska 3418 3418 589-36-00 wolan@aps.edu.pl
532 Wiktor Wolman 2106 2106 589-36-00 wwolman@aps.edu.pl
533 Danuta Wołochowicz 2226 2226 589-36-00 dwolochowicz@aps.edu.pl
534 Małgorzata Woźniak-Prus 3009 3609 3609 mwozniak@aps.edu.pl
535 Anna Wójcik --- --- --- awojcik@aps.edu.pl
536 Marzanna Wróblewska --- 6112 419-18-01 mwroblewska2@aps.edu.pl
537 Elżbieta Wrzecion --- --- --- ---
538 Bożena Wujec --- --- --- bwD226@aps.edu.pl
539 Katarzyna Wyszomirska 1114 1114 --- kwyszomirska@aps.edu.pl
540 Małgorzata Wyszyńska 1120 1120 589-36-00 mwyszynska@aps.edu.pl
541 Lidia Zabłocka-Żytka 3623 3623 589-36-00 lzablocka@aps.edu.pl
542 Łukasz Zaborek 3635 225893600 3635 lzaborek@aps.edu.pl
543 Aleksandra Zadrożna --- --- --- azD241@aps.edu.pl
544 Alicja Zagrodzka 3422 3422 589-36-00 alaza@aps.edu.pl
545 Jolanta Zagrodzka-Szmagalska 3616 3616 589-36-00 zagrodzka@aps.edu.pl
546 Marta Zahorska-Bugaj 2215 2215 5893600 mzahorska@aps.edu.pl
547 Anna Zajenkowska 3608 3608 589-36-00 azajenkowska@aps.edu.pl
548 Dominika Zakrzewska-Olędzka 3635 3635 --- dzakrzewska@aps.edu.pl
549 Ewelina Zalewska --- --- --- ezD199@aps.edu.pl
550 Joanna Zalewska 3318 3318 589-36-00 joannazalewska@aps.edu.pl
551 Joanna Zalewska 2109 2109 589-36-00 jzalewska@aps.edu.pl
552 Paulina Zalewska 3532 3532 5893600 pzalewska@aps.edu.pl
553 Agnieszka Zamarian 3438 3438 589-36-00 aszewczak@aps.edu.pl
554 Małgorzata Zambrowska --- --- --- mzambrowska@aps.edu.pl
555 Alina Zapiór 3406 3406 589-36-00 azapior@aps.edu.pl
556 Ewa Zaranowicz --- --- --- ---
557 Arkadiusz Zaręba 2071 2071 589-36-00 azareba@aps.edu.pl
558 Ewa Zasępa 3609 3609 589-36-00 zasepa@aps.edu.pl
559 Agnieszka Zawadzka 2067 2067 589-36-00 azawadzka@aps.edu.pl
560 Dorota Zawadzka 3609 3609 589-36-00 dzawadzka@aps.edu.pl
561 Edyta Zawadzka 3438 3438 589-36-00 ezawadzka@aps.edu.pl
562 Michał Zdunek --- 2324~2004 589-36-00 mzdunek@aps.edu.pl
563 Karolina Zdziechowska-Dzierzgwa --- --- --- kzD228@aps.edu.pl
564 Iwona Zielińska 2111 2111 589-36-00 izielinska@aps.edu.pl
565 Karolina Ziembowicz 3608 225893600 3608 kziembowicz@aps.edu.pl
566 Małgorzata Zięba 1117 1124 589-36-17 mkwietniewska@aps.edu.pl
567 Monika Zima-Parjaszewska 2204 2204 589-36-00 mzima@aps.edu.pl
568 Ewa Zinów 3124 3124 589-36-30 ezinow@aps.edu.pl
569 Dominika Zińczuk 3147 3147 --- dzinczuk@aps.edu.pl
570 Stefan Ziobrowski --- --- --- ---
571 Katarzyna Ziomek-Michalak 2209 2209 589-36-00 kziomek@aps.edu.pl
572 Jolanta Zozula 2204 2204 589-36-00 jkoziol@aps.edu.pl
573 Maciej Zychowicz --- 6507 589-36-00, 822-18-69 mzychowicz@aps.edu.pl
574 Agnieszka Żabińska 3530 3530 589-36-00 azabinska@aps.edu.pl
575 Agnieszka Żabińska 3141 --- --- agzabinska@aps.edu.pl
576 Bożena Żach 3414 3414 22 589-36-00 bzach@aps.edu.pl
577 Jolanta Żarska 3223 3223 419-17-26 jzarska@aps.edu.pl
578 Edyta Żebrowska --- --- --- ezD201@aps.edu.pl
579 Sławomir Żubrżycki 2063 2066 589-36-53 slawekz@aps.edu.pl
580 Justyna Żulewska 3317 3317 589-36-00 jzulewska@aps.edu.pl
581 Maria Żurawska 3076 3076 --- mzurawska@aps.edu.pl

Spis wygenerowany automatycznie z bazy USOS. Ostatnia aktualizacja: 2019-07-21 04:50:06
Dane teleadresowe aktualizuje dział kadr oraz sekretariaty instytutów